Безплатна доставка в София над 50 лв
Магазини за кафе в гр. София
Промо!

Cafflano Kompresso

112.00лв.

Третият водещ модел на Beanscorp, Cafflano® Kompresso, най-компактният и лек автентичен производител на еспресо в света. Тя е 178g тегло (0.39lb) и компактна (10cm x 18cm), но превъзхожда всички съществуващи преносими еспресо съоръжения на пазара. Той последователно доставя над 9 бара налягане, докато извлича еспресото, което е известно, че е магическото число за еспресо.

Доставка за София
При поръчки над 50 лв. – безплатна доставка!
При поръчки до 50 лв. – цена на доставка – 3 лв.

Доставка извън София
При поръчки над 100 лв. – безплатна доставка!
При поръчки до 100 лв. – цена на доставка – по куриерски ценоразпис.

Описание

Повечето преносими производители на еспресо на пазара използват ръчно пневматично компресиране (компресиране на въздушна помпа), което в много случаи не е в състояние да задържи необходимото високо налягане през целия процес на екстракция, което отнема около 25 до 30 секунди. Типичната пневматична компресия използва въздух (или газ в някои случаи), който може да бъде компресиран лесно и причинява забавяне при предаване на мощност или сила. В случай на ръчно пневматично компресиране, налягането на въздуха може лесно да се понижи, тъй като разчита на ръчна помпа.

Как действа Cafflano® Kompresso?
Той използва хидравлична компресия, комбинирана с принципа на Паскал, за да увеличи силата на извличане. Тази хидравлична компресия използва течност (гореща вода в този случай), която не е толкова сгъстима, така че няма забавяне в предавателната мощност, помага Cafflano® Kompresso да задържа високо налягане над 9 бара последователно, докато еспресото се извлече напълно. Освен това уникалният компресионен дизайн на Cafflano® Kompresso (използващ едновременно натискане и издърпване на дръжки – едновременно натискане и притискане) увеличава силата на тежестта при извличане на еспресо, така че всеки любител на кафе може лесно да извлече автентичното еспресо.

Cafflano® Kompresso е комбинация от двете думи – „Compress“ и „Espresso“.

 

English

 

Beanscorp’s third flagship model, Cafflano® Kompresso, the world’s most compact and the lightest authentic espresso maker. It is 178g weight (0.39lb) and compact (10cm x 18cm), but outperforming all existing portable espresso gears in the market. It consistently delivers over 9 bar of pressure while extracting espresso, which is known to be the magic number for espresso.
Most portable espresso makers in the market use manual pneumatic compression (air-pump type compression), that, in many cases, is not able to retain the necessary high-pressure throughout the whole extraction process that takes around 25 to 30 seconds. Typical pneumatic compression uses air (or gas in some cases) that can be compressed easily and causes delays while transmitting power or force. In case of manual pneumatic compression, the air pressure can easily go down as it relies on a manual pump.
How does Cafflano® Kompresso work?
It uses a hydraulic compression combined with Pascal’s Principle to boost the extraction force. This hydraulic compression uses liquid (hot water in this case) that is not so much compressible, thus, no delay in transmitting power, helps Cafflano® Kompresso retain high-pressure over 9 bars consistently until espresso is fully extracted. In addition, Cafflano® Kompresso’s unique compression design (using both pressing and pulling handles-pressing & squeezing simultaneously) maximizes the weight-force when extracting espresso, so any coffee lover can easily extract authentic espresso.
Cafflano® Kompresso is the combination of the two words, ‘Compress’ and ‘Espresso’.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Cafflano Kompresso“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *